Pisara pisaralta jokikin syntyy - askel askelelta pitkäkin matka taittuu
Marokkolainen viisaus

G